Antikorupcija

  Antikorupcija

  Stafferty atvirai pareiškia, kad jai nepriimtina korupcija bet kokia forma ir apraiškomis, todėl vadovams, darbuotojams, taip pat kitiems asmenims, veikiantiems Bendrovės vardu ir/arba jos interesais, tiesiogiai ar netiesiogiai, asmeniškai ar per bet kokius nors tarpininkus, griežtai draudžiama korupcinė veika.

  Korupcija – tai piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, kyšių davimas ir gavimas, piktnaudžiavimas patikėta galia, komercinis papirkinėjimas ar kitas neteisėtas fizinio asmens (pareigūno) naudojimasis savo tarnybine padėtimi, prieštaraujantis teisėtiems visuomenės ir valstybės interesams, siekiant gauti naudos pinigais, vertybėmis, kitu turtu ar turtinėmis paslaugomis arba kitomis turtinėmis teisėmis sau arba tretiesiems asmenims, arba kai minėtam asmeniui tokią naudą neteisėtai teikia kiti fiziniai asmenys. Korupcija taip pat yra aukščiau nurodytos veikos vykdymas Bendrovės vardu ir/arba jos interesais. 

  Stafferty imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų korupcijos prevenciją ir užkirstų kelią korupcinei veikai.

  Bendrovės vadovybė yra suinteresuota laiku gauti informaciją apie rengiamus ar esamus korupcijos faktus, taip pat apie faktus, kad kokie nors asmenys kreipėsi į Bendrovės darbuotojus, skatindami juos įvykdyti korupcinius teisės pažeidimus, ir tuo būdu užkirsti jiems kelią.


  Susisiekite su mumis
  Turite klausimų?
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...