Ekologinė sauga ir aplinkos apsauga

  Ekologinė sauga ir aplinkos apsauga

  Stafferty savo veikla siekia naikinti ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

  Pagrindinis Bendrovės veiklos principas yra tvari plėtra, kuri suprantama kaip dinamiškas ekonomikos augimas kuo racionaliau naudojant gamtos išteklius ir išsaugant palankią aplinką ateities kartoms.

  Siekdama įgyvendinti ekologinės saugos ir aplinkos apsaugos politiką, Stafferty:

  • skatina racionaliai naudoti biuro išteklius ir medžiagas, įskaitant vandenį, elektros energiją, popierių; 
  • rūšiuoja šiukšles tolesniam perdirbimui;
  • siekdama efektyviau naudoti eksploatacines medžiagas, taiko modernias technologijas, naujus mokslo pasiekimus, Bendrovės darbuotojų žinias ir patirtį;
  • laiku ir visa apimtimi, jei reikia, sumoka visus mokesčius ir rinkliavas, kurie yra privalomi pagal kiekvienos šalies, kurioje ji vykdo savo veiklą, teisės aktus, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su aplinkos apsauga;
  • organizuoja Bendrovės darbuotojams sistemingus aplinkosauginio sąmoningumo ir kompetencijų mokymus.

  Susisiekite su mumis
  Turite klausimų?
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...