Įtraukimas ir nediskriminavimas

  Įtraukimas ir nediskriminavimas

  Stafferty siekia užtikrinti savo darbuotojų socialinę ir kultūrinę įvairovę ir netoleruoja jokių diskriminacijos apraiškų, diskriminacijos skatinimo ir persekiojimo.

  Bendrovė laikosi pozicijos, kad įvairovės pagrindas yra pagarba ir skirtumų pripažinimas tarp įmonės darbuotojų pagal amžių, lytį, etninę kilmę, kultūrą, religiją, fizines ypatybes, lytinę tapatybę, tautybę, socialinę kilmę ir kitas savybes.

  Įtraukimas – tai įmonės korporacinės kultūros įvairovės užtikrinimas bei kiekvieno įmonės darbuotojo profesinių įgūdžių, gebėjimų, kitų savybių ir fizinių ypatybių toleravimas ir skatinimas tobulėti.

  Priimdami sprendimus dėl įdarbinimo, mokymo, perkėlimo į kitas pareigas, atsakomybės paskirstymo, darbo rezultatų vertinimo ir atlyginimo, Bendrovės darbuotojai vadovaujasi teisingumo principais, atsižvelgdami į praktines ir teorines kandidatų bei darbuotojų žinias, patirtį ir įgūdžius.

  Kiekvienam darbuotojui suteikiama galimybė mokytis, realizuoti savo profesinį potencialą ir tobulėti Bendrovėje.

  Tarp bendrovės darbuotojų reguliariai atliekamos įvairios apklausos apie jų įtraukimą ir taikomas grįžtamasis ryšys, kad būtų nustatomi motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai, išaiškinamos galimos kliūtys jų profesinei veiklai įgyvendinti.


  Susisiekite su mumis
  Turite klausimų?
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...