Personalo atrankos proceso perkėlimas

  Personalo atrankos proceso perkėlimas

  Personalo atrankos proceso perkėlimas – tai pilnas ar dalinis atrankos veiklos perdavimas teikėjui (tam tikrose srityse, pareigybių kategorijose, atrankos proceso etapuose).

  Kokias personalo atrankos proceso perkėlimo paslaugas teikiame?

  • Pilnas personalo atrankos proceso perėmimas – darbuotojų paieškos ir pritraukimo paslauga pagal įdarbinimo planą ir neplanuotą personalo padidėjimą. Tai ypač aktualu padidėjus pardavimui ar gamybai, atidarant naujas vietas, įdarbinant sezoniškai ir pan.

  • Projektinis įdarbinimas (masinis samdymas) – didelio skaičiaus darbuotojų, reikalingų naujų objektų (gamybos linijų, sandėlių, mažmeninės prekybos vietų) atidarymui, naujų projektų pradžiai, sezoninio aktyvumo piko, paieškos ir atrankos paslauga. Paslauga yra ypač aktuali esant nepakankamam kandidatų srautui, ribotam terminui ir griežtai reglamentuotoms projektų biudžetų derinimo sąlygoms, taip pat trūkstant nuosavų įmonės išteklių.

  Personalo atrankų proceso perkėlimas užtikrina:

  • sutarto įdarbinimo plano įvykdymą;

  • laisvų darbo vietų užpildymo terminų laikymąsi;

  • valdomų paieškos ir atrankos procesų tikslų pasiekimą.

  taip pat leidžia:
  • aiškiai numatyti terminus ir įdarbinimo išlaidas;

  • skaidriai įvertinti rezultatą, nes darbas atliekamas griežtai laikantis patvirtintų pagrindinių veiksmingumo rodiklių.

  Atsidavusi komanda dirba tik su projekto užduotimis, sistemingai bendrauja su samdymo vadovais ir personalo skyriumi, taip pat reguliariai teikia ataskaitas apie veiklos rezultatus.

  • Dalinis personalo paslaugų perkėlimas – paslauga, leidžianti klientui deleguoti mūsų komandai specifinius personalo procesus, kurie sudaro paieškos ir atrankos ciklo dalis. Paprastai tai aktualu dėl vidinių įmonės išteklių trūkumo. Mūsų specialistai profesionaliai sprendžia tokias problemas kaip kandidatų srauto palaikymas masinėje atrankoje, kandidatų vertinimas ir kvalifikavimas bet kuriame etape, naujų darbuotojų adaptavimas ir kt.

  • Atrankų specialisto nuoma – leidžia įmonei pasitelkti apmokytą specialistą (ar kelis specialistus) kaip papildomą resursą įdarbinimo funkcijai atlikti. Tokia paslauga aktuali organizacijoms laikino darbų apimties didinimo laikotarpiu, laikinai pritrūkus vidinių resursų arba nesant savo įdarbintojo atitinkamos kompetencijos. Tokio projekto trukmė svyruoja nuo 1 iki 12 mėnesių.

  Ši paslauga aktuali, jei:

  • reikia samdyti daug darbuotojų;

  • turite ribotus projekto terminus;

  • reikia stiprinti vidinius įdarbinimo išteklius;

  • darbdavio prekės ženklas dar nėra atpažįstamas rinkoje;

  • planuojate įdarbinimo funkciją perduoti išoriniam tiekėjui, kad vidinių žmogiškųjų išteklių skyriaus pajėgos būtų sutelktos į aukštesnius strateginius prioritetus.

  Kodėl verta rinktis Stafferty?

  • Individualus požiūris į projektą; 
  • Pasirengimas priimti bet kokio masto ir užmojo iššūkį; 
  • Galimybė surasti įvairiausius talentus; 
  • Strateginis išteklių planavimas ir paieškos priemonės; 
  • Šiuolaikiniai technologiniai sprendimai; 
  • Darbo su darbdavio prekės ženklu patirtis; 
  • Nuolatinis tobulėjimas ir gebėjimas lanksčiai prisitaikyti; 
  • Geriausių rezultatų ir abipusės sėkmės siekis. 
  Mūsų paslaugos
  Laikinasis įdarbinimas
  Personalo skyriaus paslaugų perdavimas – žmogiškųjų išteklių skyriaus administracinių ir veiklos funkcijų (atlyginimų skaičiavimo ir mokėjimo, darbo priemonių valdymo) perdavimas.
  Patentinės paslaugos
  Siųsti užklausą
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...