Įmonių socialinė atsakomybė

  Įmonių socialinė atsakomybė

  Stafferty įmonės socialinė atsakomybė — tai ilgalaikio ir tvaraus įmonės vystymosi filosofija, leidžianti harmoningai integruoti sėkmingą verslą su pagrindinėmis žmogiškosiomis vertybėmis ir nacionalinės plėtros prioritetais.

  Stafferty socialiai atsakingą požiūrį į verslą apima:

  • kokybiškų paslaugų, pagrįstų aukštu profesionalumu ir aktyvia Stafferty pozicija, teikimas;
  • pagarba asmens vertei ir orumui;
  • laikinai įdarbintų darbuotojų poreikių tenkinimas;
  • galiojančių įstatymų laikymasis;
  • darbo saugos užtikrinimas ir investicijos į žmogiškojo potencialo vystymą;
  • atsižvelgimas į suinteresuotų šalių lūkesčius ir nuomones, sistemingas požiūris į sąžiningų ir abipusiai naudingų santykių su jomis kūrimą remiantis etikos reikalavimais;
  • Stafferty indėlis į vietos bendruomenių vystymąsi, visų pirma kuriant abipusiai naudingas socialines partnerystes šalyse, kuriose yra Stafferty.

  Susisiekite su mumis
  Turite klausimų?
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...